Dernek olarak kuruluştaki stratejik hedefimiz; bireysel veya toplu halde mesleki alandaki sorun, ihtiyaç, fikir, öneri ve görüşlerimizi, toplumsal ve sosyal ortamda paylaşmak, tartışmak ve çözüm mercileriyle görüşerek ve/veya ortaklaşa hareket ederek, çözüm üretmek, netice olarak, istek ve ihtiyaçlara en uygun şekliyle cevap verebilmektir.

SAHİMDER (Sakarya Hafriyatçılar Ve İş Makinacıları Derneği)

SAHİMDER (Sakarya Hafriyatçılar Ve İş Makinacıları Derneği)

Sahimder

Sakarya Hafriyatçılar ve İş Makinacıları Derneği 

İnşaat sektörü, bir ülkenin ekonomik gelişiminde büyük bir rol oynar ve modern şehirlerin oluşumunda kritik bir faktördür. İnşaat projeleri, yeni binaların yapımı, altyapı düzenlemeleri ve daha birçok faaliyeti içerir. Bu projelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çeşitli uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyulur ve hafriyatçılar da bu önemli paydaşlardan biridir. Hafriyatçılar, inşaat projelerinde toprak kazma, taşıma ve düzenleme gibi hafriyat işlerini yapan profesyonellerdir.

Hafriyatçılar, projelerin başlangıcında ve bitişinde önemli bir rol oynarlar. İnşaat sahasının hazırlanması, altyapı çalışmalarının yapılması, temel kazılarının gerçekleştirilmesi gibi işlemler hafriyatçıların uzmanlık alanına girer. Aynı zamanda, eski binaların yıkımı ve inşaat atıklarının taşınması gibi işlemlerde de aktif olarak görev alırlar. Hafriyat makineleri ve ekipmanlarıyla donatılmış olan hafriyatçılar, inşaat projelerinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için titizlikle çalışırlar.

Hafriyatçılar Derneği, Türkiye'deki hafriyat sektörünün önemli bir paydaşı olarak faaliyet gösteren bir meslek örgütüdür. Dernek, hafriyat işleriyle uğraşan şirketler, müteahhitler, mühendisler ve diğer ilgili profesyoneller arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda, hafriyatçıların eğitimlerini destekler, sektördeki en iyi uygulamaları yaymak için çaba sarf eder ve sektörün genel kalite standartlarını yükseltmeyi hedefler.

 

Sahimder Tarihçe

Sakarya Hafriyatçılar ve İş Makineleri Derneği (SAHIMDER), Türkiye'deki hafriyat sektörünün önde gelen bir temsilcisidir. SAHIMDER, sektördeki firmaların bir araya gelerek işbirliği yapmasını ve sektörün gelişimine katkıda bulunmasını amaçlayan bir dernektir. Yüksek standartlarda çalışmayı ve sektördeki en iyi uygulamaları teşvik etmeyi hedefleyen SAHIMDER, sektördeki kaliteyi ve verimliliği artırmayı amaçlayan önemli faaliyetler yürütmektedir.

SAHIMDER, üyelerine çeşitli fırsatlar sunarak onları desteklemekte ve sektördeki en son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Dernek, düzenli olarak seminerler, konferanslar ve eğitim programları düzenlemektedir. Bu etkinlikler, üyelerin teknik becerilerini geliştirmelerine, yenilikleri takip etmelerine ve sektördeki en iyi uygulamaları öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. SAHIMDER, üyelerinin profesyonel gelişimine ve sektörde rekabetçi olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Dernek aynı zamanda sektördeki yenilikleri ve sorunları yakından takip etmektedir. SAHIMDER, hükümet ve diğer paydaşlarla işbirliği yaparak sektörün sorunlarını çözmek için çeşitli çalışmalarda bulunmaktadır. Sektördeki düzenlemeleri etkilemek ve sektörün çıkarlarını savunmak için güçlü bir ses olmayı hedeflemektedir. SAHIMDER, üyelerinin görüşlerini toplamak ve sektördeki gelişmelere katkıda bulunmak için düzenli olarak istişare toplantıları düzenlemektedir.

Dernek, hafriyat sektörünün sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar konusunda da öncü bir rol üstlenmektedir. SAHIMDER, üyelerine çevre dostu uygulamaları teşvik etmekte ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun çalışmalar yapmalarını sağlamaktadır. Sektördeki atık yönetimi, enerji verimliliği ve geri dönüşüm gibi konularda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Dernek, sektörün çevresel etkilerini azaltmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaktadır.

SAHIMDER'in kökenleri, hafriyat sektöründeki önemli isimlerden Namık İşcan'ın liderliğiyle başlamaktadır. Namık İşcan, sektördeki deneyimi ve vizyonuyla hafriyatçıları bir araya getirme fikrini ortaya atmış ve sektörün gelişimi için bir dernek kurma gerekliliğini görmüştür. Bu fikir, hafriyat sektöründeki diğer önemli isimler Ruhi Şenol, Halim Güler ve Selim Bayraktar tarafından desteklenmiştir.

2012 yılında, Namık İşcan Hareketi öncülüğünde SAHIMDER resmi olarak kurulmuştur. Dernek, hafriyat sektöründeki firmaları ve iş makineleri kullanıcılarını bir araya getirerek sektördeki sorunları ele almaya ve çözüm üretmeye odaklanmıştır. Derneğin temel amacı, sektördeki kaliteyi yükseltmek, verimliliği artırmak ve hafriyatçıların profesyonel gelişimlerini desteklemektir.

SAHIMDER'in kuruluşundan itibaren öncelikli hedeflerinden biri, hafriyat sektöründe iş makinelerinin güvenli ve etkin kullanımını teşvik etmektir. Dernek, düzenli olarak eğitim programları, seminerler ve teknik etkinlikler düzenleyerek üyelerinin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, sektördeki en son teknolojik gelişmeleri takip etmek ve üyelerini bu konuda bilgilendirmek amacıyla çaba sarf etmektedir.

SAHIMDER ayrıca, sektördeki sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak için çalışmalarda bulunmaktadır. Dernek, hükümet ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sektörün çıkarlarını korumakta ve sektörün geleceğine yönelik politika önerilerinde bulunmaktadır. SAHIMDER'in aktif bir şekilde lobici bir rol üstlendiği ve sektördeki düzenlemelerin iyileştirilmesi için çalıştığı bilinmektedir.

Sahimder Kurucu Üyeler